הכשל הלוגי

בתגובה ל"ראוי ומצוי: ערעור יהודי על שורשי הליברליזם" מאת חיים נבון "הכשל הנטורליסטי" קובע כי לא ניתן להסיק ערכים מעובדות. בספרות הפילוסופית ניתנו לרעיון זה כמה פרשנויות, אך הרעיון המרכזי שבהן ניתן להדגמה בעזרת שני סוגי היסקים לוגים. הראשון הינו הטיעון הלא תקף הבא: הכאה גורמת לכאב. 2. לכן: אסור להכות ללא הצדקה. זוהי הסקת … המשך לקרוא הכשל הלוגי