שערי 'השילוח' פתוחים גם בלי תחרות לכותבות וכותבים חדשים בשלל נושאים ראויים. אם יש לכם מה לומר – תובנה המחכה להיכתב או רעיון המצדיק פיתוח ומחקר – אתם עשויים למצוא ב'השילוח' במה מכובדת, ולזכות בעריכה מוקפדת ובתשלום ראוי.
מאמרים ראשיים המתפרסמים ב'השילוח' אורכם 3,000 עד 10,000 מילה, והם מתפרסמים אחרי מסע לא קצר של דיאלוג עם העורכים לשיפורם. מאמרי ביקורת ומאמרי דעה במדור 'כיכר ציון' צנועים יותר בהיקפם ובתשלום עליהם.
הכתובת למאמרים: main@hashiloach.org.il