החיים בעידן אריכות הימים

בתשתית התרבות שליוותה את האנושות עד היום עמדה ההנחה שחיים מלאים של אדם נמשכים כ-70 שנה, והנחה זו הכתיבה את קצב החיים של היחיד ושל הציבור (גילי לימודים ועבודה, נישואין ויחסים עם הדור הקודם ועם הדור הבא). כיום אנו מצויים בעידן חדש שבו תוחלת החיים מתארכת ועתידה לחצות את רף המאה.

אנו תרים אחרי מאמרים המבקשים להתחקות אחר המשמעויות של השינוי הבסיסי הזה בסדרי חיינו: לשרטט את השלכותיו הצפויות ו/או להציע דרכי התמודדות עמו.

האמנם קיים מודל של מדינה יהודית?

אף שלאורך מאות רבות של שנים המסורת היהודית לא היוותה תשתית לקיומה של מדינה, רעיונות מדיניים שונים ביקשו לעצמם, ועודם מבקשים, מקורות במסורת היהודית. נאמני תורה אף חרטו על דגלם חתירה ל"מדינת תורה", אך מיעטו לשרטט את דמותה בצורה קונקרטית ולהעמידה במבחן.

נשמח לקבל מאמרים הבוחנים את התזה של מדינה בעלת אופי או משטר "יהודי" מתוך עיון ביקורתי, ומבהירים את משמעותה ואת תכניה.

הערבים אזרחי ישראל: חזון

הערבים מהווים כחמישית מאוכלוסיית מדינת ישראל, ונהנים מאזרחות ומשוויון זכויות מלא. עם זאת, לנוכח היותה של ישראל מדינה יהודית המממשת את הציונות, לנוכח מאבקו הארוך של העולם הערבי עמה, ולנוכח הבדלים חברתיים וכלכליים – השתלבותם במארג הישראלי בעייתית ורחוקה מלהיות טבעית.

אנו מבקשים מאמרים הבוחנים את ההשתלבות של הערבים בחברה הישראלית, על נקודות החוזק והחולשה שבה, ומציעים חזון ביחס לעתידה – בדרך של שיפור הקיים או בדרך של חשיבה מחדש על הרצוי בתחום זה.

כשל הפריון במשק הישראלי

המשק הישראלי נהנה מצמיחה נאה ומוכר כיצירתי ומתקדם. עם זאת, מדדי הפריון מעמידים את ישראל דרך קבע במקום נמוך. אם תצליח ישראל לשפר באורח דרמטי את פריון העבודה בה, תהיה זו פריצת דרך רבת משמעות למשק הישראלי.

מהן הסיבות העיקריות לפריון הנמוך? האם ניתן להיחלץ מהן? נשמח לבחון מאמרים שינתחו את הסוגיה לעומקה, על היבטיה הכלכליים ו/או התרבותיים, וכמובן גם כאלה שיציעו מדיניות העשויה לשפר במידה ניכרת את פריון העבודה בישראל.

ההיקף המצופה של המאמרים הוא בין 3,000 ל-10,000 מילה;
על הטיעונים להיות מבוססים ובהירים, והסגנון צריך להיות קריא לכל אדם משכיל.

המאמר שיגיע למקום הראשון יזכה את כותבו ב-15,000 שקלים,
והמאמרים שיגיעו למקומות השני והשלישי יזכו את כותביהם ב-7,000 שקלים כל אחד.

משלוח המאמר לתחרות מהווה גם הענקה של זכויות הפרסום לכתב העת 'השילוח'
(פרטים מלאים בתקנון).

למשלוח מאמרים לתחרות: contest@hashiloach.org.il

שערי 'השילוח' פתוחים גם בלי תחרות לכותבות וכותבים חדשים בשלל נושאים ראויים. אם יש לכם מה לומר – תובנה המחכה להיכתב או רעיון המצדיק פיתוח ומחקר – אתם עשויים למצוא ב'השילוח' במה מכובדת, ולזכות בעריכה מוקפדת ובתשלום ראוי.
מאמרים ראשיים המתפרסמים ב'השילוח' אורכם 3,000 עד 10,000 מילה, והם מתפרסמים אחרי מסע לא קצר של דיאלוג עם העורכים לשיפורם. מאמרי ביקורת ומאמרי דעה במדור 'כיכר ציון' צנועים יותר בהיקפם ובתשלום עליהם.
הכתובת למאמרים: main@hashiloach.org.il

לעיון בתקנון התחרות לחצו כאן