כך לא בונים את הדור הבא

ליאוניד (ליאון) גרשוביץ

בתגובה ל"הזמנה לבורות" מאת יואב שורק ו"למידה משמעותית – לא כך" מאת עדה גבל, גיליון 30   אני מסכים [...]

5-4 דקות