לאומיות של חירות ולאומיות של כפייה

אריאל ליכטרמן

בתגובה ל"הלאומיות וחירות המערב" מאת יורם חזוני, גיליון 7 על פי יורם חזוני, המבנה הליברלי כפי שהגה אותו ג'ון [...]

4 דקות