המשוואה "חמאס הוא דעאש" מסוכנת לישראל

אליהו לוי

"חמאס הוא דאעש": נדמה שישראל מצאה את הסיסמה שתזעזע את העולם. אליהו לוי חושב שלא רק שהסיסמה הזאת לא נכונה, היא גם תתהפך עלינו מהר ותשמוט את הקרקע מתחת לסיכויי הניצחון

12-15 דק'

אדם וטבע: התפקיד הנשכח

אליהו לוי

האחריות הסביבתית בימינו נתונה באופן בלעדי כמעט בידי הסבורים כי עצם כיבוש הטבע בידי האדם הוא דבר רע. עיון [...]

34 דקות