הדמוקרטיה באינטרנטיה

מרשל פו

The Cult of the Amateur: How Blogs, MySpace, YouTube, and the Rest of Today's User Generated Media are Destroying [...]

16 דקות