לא רק עניין של מחיר

נתנאל בן פורת

אל מול יעד מיגור הקורונה יש להעמיד את המחירים הכרוכים בכך, הכוללים גם חיי אדם. אך דמיון במחיר אין [...]