שבעה מיתוסים על לבנון

רפאל בן לוי

בישראל מתקשים להעלות על הדעת שליטה בשטח בדרום לבנון, אף שייתכן מאוד שזו תהיה הכרחית. מה באמת למדנו מימי [...]

8-7 דקות

להרחיק את העזתים – הכרח אסטרטגי

רפאל בן לוי

"להיכנס בהם" בוודאי – אבל מה עם היום שאחרי? ד"ר רפאל בן-לוי מסביר כי מבחינה אסטרטגית, רק שליטה ישראלית בעזה שאחרי המלחמה יכולה להשיב את ההרתעה ולמנוע אסון נוסף. שליטה כזו תיתכן רק אם האוכלוסייה, השטופה בשנאת ישראל עמוקה, תמצא את עצמה הרחק מגבולנו. זה אפשרי – והכרחי

10-12 דקות

להשיב את הצדק למלחמה

רפאל בן לוי

בניגוד למקובל בדוקטרינה העל-לאומית, מלחמה עשויה להיות צודקת גם כשהיא איננה הגנתית-גרידא. לקביעה זו בסיס הגותי נרחב, והיא חיונית [...]