תחנת ביניים פלשתינה

סטפן תיאדור נורמן

נכדו של הרצל ביקר בארץ וראה את חזון סבו קורם עור וגידים עם מותו בטרם עת של תיאודור הרצל [...]

8 דקות