שלום מתוך הבית

יהושע פפר

ההתכנסות בבתים מכוונת את תשומת ליבנו אל המשותף לכולנו. כדאי לנצלה לאיחוי הקרעים בין חלקי העם ולא לליבוי מדנים [...]

3 דקות

החברה החרדית: האומנם פוליטיקה של זהויות?

יהושע פפר

הפוליטיקה החרדית, הדואגת למגזר כמין תת-מדינה, רחוקה במהותה מפוליטיקת-זהויות. היא מבקשת לקדם ערכים קהילתיים משלה. לפני כשנתיים, מעט אחַר [...]

6 דקות