עברית לאומית, לא ממלכתית

יוסף מלר

בתגובה ל"על שני פלאים ושני 'השילוח'" מאת צור ארליך מאמרו של צור ארליך מעלה בזיכרוני מגִני שפה קדומים יותר, [...]

6 דקות