לקראת יהדות משותפת

דניאל פוליסר

חילוקי דעות חריפים בין יהודים אינם תופעה חדשה כלל ועיקר. ובכל זאת, בשיח הציבורי של השנים האחרונות, הן בישראל [...]

8 דקות