שיחה עולמית יוני 2018

דוד וינברג

שורשיו הדתיים של השסע הפוליטי http://www.firstthings.com/article/2018/05/the-theology-of-foreign-policy בגיליון מאי של כתב העת הנוצרי למדיניות ציבורית First Things טווה ד"ר מייקל [...]