שיחה עולמית – דצמבר 2018

דוד וינברג

    לחץ כבד, אבל אפשר יותר http://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/michael-pompeo-secretary-of-state-on-confronting-iran http://www.fdd.org/analysis/2018/11/09/new-iran-sanctions-leave-room-for-additional-economic-pressure/ http://www.fdd.org/analysis/2018/10/29/profiles-of-iranian-repression/ במאמר נרחב ב'פורין אפיירס' (Foreign Affairs), מזכיר המדינה האמריקני [...]