מסות 14

רומא וירושלים

דוד חזוני

בית הדין הפלילי הבינלאומי יצר פילוג חדש בזירה הבינלאומית, בין שני גושים בעלי תפישות מתחרות לגבי הסדר העולמי ביולי [...]

12 דקות