מסות 26

בכל זאת נכס אסטרטגי

ארכיון תכלת

בניגוד לדעה רווחת, התמיכה האמריקנית בישראל נובעת בראש ובראשונה משיקולים קרים השאלה אם ישראל היא נכס לארצות-הברית היא סוגיה [...]

15 דקות

כלכלה עם ראש פתוח

עומר מואב

  סטיבן לוויט, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת שיקגו, מספק הסבר מפתיע לירידה המשמעותיתשחלה בשיעורי הפשיעה בארצות־הברית במרוצת שנות התשעים. בניגוד לתיאוריות המקובלותהתולות את הסיבה לתופעה בהגברת פעילות אכיפת החוק, בהתחזקות הכלכלה ובהחמרתחוקי אחזקת הנשק, טוען לוויט שהגורם המרכזי אשר הביא לצמצום ממדי הפשע הנו פסק הדיןהמפורסם של בית המשפט העליון האמריקני בעניין "רו נגד וייד" מיום 22 בינואר 1973, אשרביטל את האיסור על הפלות ברחבי המדינה. עקב הפסיקה, טוען לוויט, נמנעה לידתם של אלפיילדים שהיו גדלים בתנאים של מצוקה והזנחה, ילדים שהיו נידונים לחיי אומללות וחלקם אףלחיי פשע. בראשית שנות התשעים הגיעו בני קבוצת הגיל שנולדו לאחר "רו נגד וייד" לסוףשנות העשרה שלהם – שלב שבו גוברת הפעילות הפלילית בקרב צעירים – ואולם היות ששיעורםשל הילדים הלא־רצויים בקרבם היה נמוך, החלה רמת הפשיעה לצנוח בערך באותוהזמן. "ילדים לא רצויים מעלים את שיעור הפשיעה", סיכם לוויט באלגנטיות. "ההפלותהחוקיות הורידו אפוא את עקומת הפשע". הטיעון הפרובוקטיבי הזה, שעורר את זעמם של מתנגדי ההפלות בארצות־הברית, מופיעב"פריקונומיקס", ספרו של סטיבן לוויט, שיצא לאור ב־2006. הספר, שנכתב בשיתוף עם כתבה"ניו יורק טיימס" סטיבן דבנר, הפך לרב־מכר מיד לאחר פרסומו וזכה לתהודה ציבורית רחבה,שבדרך כלל אינה מלווה חיבורים הנכתבים בידי כלכלנים. ואמנם, את הצלחת "פריקונומיקס"אפשר לזקוף במידה רבה לזכות העובדה שמחקריו של לוויט,הכלכלן הצעיר המבריק ביותרבאמריקה", כפי שהוא מתואר בספר, מציעים תשובות מרתקות למגוון רחב של שאלות שאינןשייכות לכאורה לתחום המסורתי של הכלכלה. לוויט אינו עוסק בשערי הריבית, בשוק המניות,בצמיחה כלכלית או במיתון; ואף נראה שאין הוא מתעניין במיוחד בצד הנורמטיבי של המדיניותהכלכלית, כלומר בדיון על המיסוי הראוי, על הסיוע לנזקקים ועל אספקת מוצרים ציבוריים.עיקר מעייניו נתונים לתהיות מסוג אחר: מה משותף למורים ולמתאבקי סומו? מדוע סוחריסמים נוהגים להתגורר בבית אמם? מה מאפיין את ההורה המושלם? ואין זאת שלוויט מעדיףלהתמקד בסוגיות מתחום הדמוגרפיה, החינוך והקרימינולוגיה דווקא; אם יעמוד לרשותו בסיסנתונים הולם, הוא ישמח לחקור כל שאלה מעניינת הקשורה להתנהגותם של בני אדם. אפשר להבין אפוא מדוע עורר "פריקונומיקס" עניין רב כל כך עם צאתו לאור באנגלית וכעת גםבעברית. קריאת הספר מבהירה שלמסע יחסי הציבור הנמרץ שליווה אותו יש בהחלט על מהלהישען. ועם זאת, בצד ההתפעלות המוצדקת, עלינו לשאול את עצמנו אם ההיפותזות שהואמציע אמנם נשענות על בסיס אמפירי ותיאורטי איתן, ואם מוצדק להציגו כחריג בתחום המחקרהכלכלי. כפי שניווכח, התשובות לסוגיות הללו מורכבות יותר מכפי שנדמה בתחילה. פריקונומיקס' מאת סטיבן לוויט וסטיבן דבנר כתר הוצאה לאור, 2006, 233 [...]

6 דקות

פתח דבר

ארכיון תכלת

לפני חודשים ספורים, ב־21  באוגוסט, 2006 הלך לעולמו הסופר יזהר סמילנסקי, מן הנפילים של התרבות הישראלית. בהספדים שנישאו לכבוד הסופר המנוח הקפידו [...]

8 דקות

מכתבים 26

אילן שלגי, ליאון גרשוביץ ואחרים

ארכיון תכלת , מערכת השילוח

החרדים: כתב הגנה לעורכים, במאמר “החרדים: כתב הגנה” (תכלת 25, סתיו התשס”ו / 2006), אהרן רוז מותח ביקורת על התיאורים החילוניים [...]

7 דקות

מאמרים 26

כל יחיד הוא מלך

ארכיון תכלת

ברית סיני ולידת האינדיבידואליזם מושג הברית ממלא זה מכבר תפקיד מרכזי בהבנת המפגש המקראי בין האדם לאלוהים. מונח זה [...]

30 דקות

נשמה של אש

ארכיון תכלת

על המטפיזיקה של האדם בספר הספרים איש לא יכחיש כי המקרא הִנו מקור בעל חשיבות מכרעת לאמונות הדתיות ולרעיונות [...]

40 דקות

דו”ח על הפנומנאליות של הרוע

ארכיון תכלת

ביקורת 'על מדרונות הר געש' מאת עמוס עוז כתר הוצאה לאור, 2006, 80 עמודים בשנת 1961 נשלחה הוגת הדעות היהודייה־גרמנייה חנה [...]

10 דקות