מסות 5

על 'עושר העמים ודלותם' מאת דייוויד לאנדס

יצחק קליין

דיוויד לאנדס, היסטוריון הכלכלה הדגול מאוניברסיטת הרווארד, הקדיש חלק ניכר מהקריירה שלו לקידום הרעיון הלא-אפנתי שלפיו התרבות המערבית חוללה [...]

6 דקות

מוזיאון ישראל ואבדן הזיכרון הלאומי

איתן דור-שב

בביקורו הראשון במוזיאון ישראל פוסע המבקר בין האולמות בחרדת קודש כמעט. הוא הולך לאורך מסלולי התצוגה, בוחן את יצירות [...]

12 דקות

אבות הציונות ומיתוס הלידה מן הארץ

אסף שגיב

האם ארץ ישראל היא אכן מולדתו של העם היהודי? בעיני יהודים רבים, המקבלים כפשוטו את משפט הפתיחה למגילת העצמאות [...]

22 דקות

מאמרים 5