שמונה איגרות מהרב צבי יהודה קוק / חגי שטמלר

כריכת הספר_שמונה איגרות מהרב צבי יהודה קוק

שמונה איגרות מהרב צבי יהודה קוק

על היסטוריוסופיה, פילוסופיה, תיאולוגיה וציונות

חגי שטמלר

כרמל, תשפ"ב | 282 עמ'

הרב צבי יהודה קוק מוכר לציבור הרחב בעיקר בתור המחולל של 'גוש אמונים', או כמנהיג הרוחני שהוליד את האגף התורני-אמוני של הציונות הדתית. למבוגרים שבין בני האגף הזה, הרב צבי יהודה – כפי שרגילים לכנותו בחוגים הקרובים – זכור גם כדמות חיה, תוססת ומורכבת, חמה וחריפה, השונה מאוד מהציור הפלקטי השגור אצל אוהדיו ומתנגדיו כאחד.

ההשפעה הציבורית העצומה של מורשתו מחד גיסא, והצמצום האינטלקטואלי שגזרו על עצמם ממשיכי דרכו מאידך גיסא, גבו מהגותו של הרב צבי יהודה קוק מחיר: היא כמעט לא מוכרת וכמעט לא נלמדת, לא בבתי המדרש (מלבד כמה עקרונות כלליים) ולא באקדמיה, וזאת למרות קיומם של כתבים לא מעטים. דומה שהרב ד"ר חגי שטמלר נטל על עצמו את המשימה רבת החשיבות של גאולת המשנה הזו – ראשית, בספרו המקיף 'עין בעין', המוקדש למכלול הגותו, ובהמשך בכמה מאמרים אקדמיים, וכעת בפרסום חשוב זה, המתרגם מגרמנית שמונה איגרות שכתב הרב צבי יהודה בשנות העשרים של חייו לצעירה יהודייה מהלברשטט שבגרמניה, הלנה בר (לימים ברט).

האיגרות – ששטמלר עיטר בהערות מרחיבות ובאפראטוס מדעי מקיף, הקדים להן מבוא, והוסיף פרק שלם ומַחכים על הפולמוס בנוגע לייעודו של עם ישראל – חושפות את הדיאלוג העמוק של הרב הצעיר עם ההגות הגרמנית בת זמנו, ועם השיח הפילוסופי האירופי בכלל, ואת הזיקה המנוגדת והמשלימה בין תפיסות היסוד של בית המדרש של הראי"ה קוק לבין המגמות שרווחו בקרב יהדות גרמניה, מהניאו-אורתודוקסיה של הירש עד להגות היהודית-קוסמופוליטית של הרמן כהן.

חלק נכבד מרעיונות היסוד המתבררים באיגרות הללו, כמו המרכזיות של התודעה הלאומית, היחס החיובי לקידמה האנושית והראייה של הנצרות כעיוות של הטבע האנושי, מוכרות מ'התורה הגואלת' שהפיץ הרב צבי יהודה קוק בהמשך חייו; ובכל זאת, הצבתן בהקשר של השיח הפילוסופי, והצורך לבארן בכתיבה בשפה זרה, מעניקים להן איכויות שעשויות להיות בגדר חידוש גם למי שמכיר את התכנים הללו מגלגולם הבית-מדרשי. היבטים אחרים של האיגרות – כמו העיסוק ב'דגל ירושלים', הפולמוס עם 'אגודת ישראל' או הניסיונות לסייע לסופר בר-טוביה – הם בעיקר עניינו של ההיסטוריון.

עוד ב'השילוח'

יזמיים, מפוכחים וקהילתיים
אור מן הגויים
עוד מוקדם לצאת מהקווים

ביקורת

קרא עוד

קלאסיקה עברית

קרא עוד

ביטחון ואסטרטגיה

קרא עוד

כלכלה וחברה

קרא עוד

חוק ומשפט

קרא עוד

ציונות והיסטוריה

קרא עוד
רכישת מנוי arrow

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.