משפט פלילי בשירות אכיפת מוסר

שאול כהן

בישראל, תוכנן של עבירות פליליות מוגדר בדיעבד לאור טעמיהם המוסריים של האמונים על אכיפת החוק – באופן הסותר את [...]

40-38 דקות