שיחה עולמית, אביב 2023

ישי פלג

הכפייה החילונית בסכנה קישור אל הכתבה אסכולת הימין החילוני בצרפת היא אידיאולוגיה מוזרה בעיני הימין בשאר העולם: תביעה רפובליקנית-לאומית [...]

11-10 דקות

שיחה עולמית, חורף 2023

ישי פלג

יהודי בצאתך: סופו של עידן? קישור אל הכתבה המשורר י"ל גורדון, איש תנועת ההשכלה, טבע את הניב הנוירוטי, מפצל [...]

10-8 דקות

סיבות לאופטימיות שמרנית

יובל סימן טוב

ל'נעורות' יש מתנגדת עיקרית אחת: המציאות. ברגעי משבר האחרונה מעירה את הראשונה כשמרן, אני רגיל להיות אנדרדוג. איני יודע [...]

4-3 דקות

אתגר האקלים הישראלי: הסתגלות

גידי פרישטיק

במקום להתמקד בהשקעות עתק בהפחתה זניחה של פליטת פחמן, על ישראל להתמקד בהסתגלות ולהוביל במתן מענה לפגעי האקלים וביזמות [...]

28-26 דקות

התרופה הגרועה מהחולי: טרפת האנרגיות המתחדשות

יונתן דובי

הספק האנרגטי, מנוע החיים והקִדמה של האנושות, מאוים כעת על ידי הפחד המופרז מפליטת גזי החממה. למדיניות המאמצת בבהלה [...]

28-25 דקות