פך השמן הלא-טהור: זלזול בקודש – או מסירות נפש?

אליעזר פויכטונגר , משה שמיר

הקדמה מאת אליעזר פויכטונגר מאה שנים מלאו בסתיו החולף להולדתו של משה שמיר, מענקי הספרות שידעה הרוח העברית. שמיר [...]

blank 25-23 דקות

ובלכתך בדרך: תיאוריה של ההלכה על בסיס משנתו של פרנץ רוזנצוויג / ליאון וינר-דאו

דביר שוורץ

ליאון וינר-דאו אוניברסיטת בר אילן, 2017 | 316 עמ' ככל בני האדם, גם את היוצרים הגדולים חוטף המוות לפני [...]

blank 2-3 דקות