מנהיגות למען האומה ומכוחה

אופיר העברי

בתשתית הציונות ומדינת היהודים עומדת 'שליחות', תפיסת-מדינה שהתווה הרצל, ולא 'אמנה חברתית' אזרחית. ברירת-העומק הזאת היא גרעין המחלוקת החוקתית [...]

45-43 דקות

מיתוס הדמוקרטיה החלולה

שגיא ברמק

תזה אופנתית קובעת כי הדמוקרטיה הישראלית היא הקורבן הבא של רודנות מזן חדש. כדי לתקן את נזקי ההפרזה והתבהלה, [...]

23-22 דקות

הרפורמה במערכת המשפט: כתב הגנה

יחיאל אורן-הרוש

שיח הגון ומדויק על הרפורמה במערכת המשפט דורש ראייה נכוחה של כשלי המצב הקיים, והכרה בתשתית התאורטית, המוסרית והעובדתית [...]

75-70 דקות