שמונה איגרות מהרב צבי יהודה קוק / חגי שטמלר

יואב שורק

שמונה איגרות מהרב צבי יהודה קוק על היסטוריוסופיה, פילוסופיה, תיאולוגיה וציונות חגי שטמלר כרמל, תשפ"ב | 282 עמ' הרב [...]

3-2 דקות