זכויות יסוד במשטר דמוקרטי

רוברט דאל

יכולתו של ציבור האזרחים לקבוע את גורלו, בהצבעה שבה כל הקולות שווים, היא מהות הדמוקרטיה. כפייתן של "זכויות עליונות" עשויה אולי להיות הכרחית, אך במהותה היא פוגעת בדמוקרטיה

45-50 דקות

שמונה שנות 'השילוח': סיכום ביניים 

יואב שורק

כמה מחשבות על דרכו של כתב העת, ודברי תודה, מאת העורך היוצא  עם רדת הגיליון הזה לדפוס, אני מסיים [...]

10 דקות

דמוקרטיה של העם

רבקי דב"ש

את הדיון על עקרונותיה החוקתיים של ישראל יש להעביר מקבוצות מומחים מקצועיים אל הציבור הרחב. מודל הדמוקרטיה הדיונית משיב [...]

5-4 דקות