להרחיב את גבולות היופי

יוני שלמון

בתגובה ל"הדקונסטרוקציה של חוויית היפה" מאת יואל מטרני במאמר משתמש מטרני במושג המופשט "יופי" ומנסה באמצעותו להגדיר מהלכים שליליים [...]

2-3 דקות

היופי הוא רק ההתחלה

אריאל הורוביץ , יהודה עולמי-אביטל

בתגובה ל"הדקונסטרוקציה של חוויית היפה" מאת יואל מטרני יואל מטרני תיאר במאמרו את מה שהוא רואה כמגמה מדאיגה המאפיינת [...]

2-3 דקות

הדקוֹנסטרוּקציה של חוויית היפה

יואל מטרני

החוויה המיטיבה של היופי היא המושכת צעירים לפקולטות למדעי הרוח; אלא שהללו מלמדות אותם שמאחורי היפה רובצים רשע ואינטרסים, [...]

25-28 דקות