שמונה שנות 'השילוח': סיכום ביניים 

יואב שורק

כמה מחשבות על דרכו של כתב העת, ודברי תודה, מאת העורך היוצא  עם רדת הגיליון הזה לדפוס, אני מסיים [...]

10 דקות

הפיל שבלשכת הגיוס

ליאת נטוביץ-קושיצקי

סוגיית השוויון בנטל הגיוס היא סוגיה ציבורית מובהקת שצריכה להתלבן במערכת הפוליטית. התערבותו של בג"ץ יצרה תגובת שרשרת הרסנית [...]

13-12 דקות