הבשורה המרירה, החיקוי הנמהר

אלון שלו

פוליטיקת הזהויות היא חרב פיפיות בגוף האומה, ולא יועילו הניסיונות לכתת אותה לאת. עיון ביקורתי בתאוריה שאין להפריכה, שאבישי [...]

24-22 דקות

הוכח והושכח

יואב ערבה

בתגובה ל"מרוקאי, תוניסאי ואלג'יראי: בין צרפת לישראל" מאת בנימין לשקאר, גיליון 24 קראתי בעיון רב את המאמר המשווה בצורה [...]

1-2 דקות

מרוקאי, תוניסאי ואלג'יראי: בין צרפת לישראל

בנימין לאשקר

באליטות האקדמיות, המשפטיות, הכלכליות והתרבותיות בישראל מצויים רק מעטים מבין יוצאי צפון אפריקה – בניגוד בולט למצב בארץ הגירתם [...]

32-36 דקות