הבשורה המרירה, החיקוי הנמהר

אלון שלו

פוליטיקת הזהויות היא חרב פיפיות בגוף האומה, ולא יועילו הניסיונות לכתת אותה לאת. עיון ביקורתי בתאוריה שאין להפריכה, שאבישי [...]

24-22 דקות

מלכוד 613

עומר בלסקי

בתגובה ל"המסורתיות כפרדיגמה חלופית לחברה הישראלית", מאת עמיחי דנינו, גיליון 29   עמיחי דנינו הציג בשכנוע רב את מה [...]

3-2 דקות

המסורתיות כפרדיגמה חלופית לחברה הישראלית

עמיחי דנינו

החברה הישראלית עוצבה על ידי זהויות מבחינות המעצבות את חלוקת משאבי המדינה ואת השיח הציבורי. המסורתיות מציבה אפשרות אחרת [...]

29-27 דקות