קהלת: סדק של אור / יונתן גרוסמן ועשהאל אבלמן

יאיר רוטשילד

קהלת: סדק של אור יונתן גרוסמן ועשהאל אבלמן מגיד, תשפ"ג | 372 עמ'   הרהוריו של המלך הירושלמי בספר [...]

3-2 דקות