המגיפה התקשורתית / דוד דיסקין

צור ארליך

המגיפה התקשורתית דוד דיסקין ניב, 2022 | 167 עמ' גם אנשים המתהדרים בכך שאינם קוראים עיתונים ואינם צורכים תקשורת, [...]

3-2 דקות

ראשית, רוח ותהום: מאה שנות 'הארץ'

דוד ברוקנר

עיתון 'הארץ' עומד על שני עיקרים: המקצועיות והליברליות. בעשורים האחרונים הלך העיקר השני והפך לקו אנטי-ישראלי בוטה, עד כדי [...]