סיפורים תלמודיים / ג'פרי רובינשטיין

Getting your Trinity Audio player ready...

סיפורים תלמודיים

אומנות הסיפור, עריכה ותרבות

ג'פרי רובינשטיין

מאנגלית: עמרי שאשא

אוניברסיטת בן-גוריון, תשפ"א | 416 עמ'

עוד בשנת 1916 שאל חיים נחמן ביאליק במסתו "הלכה ואגדה" אחת משאלות הבסיס הניצבות בפני כל לומד תלמוד שאינו עוצם עיניו אל מרקם הטקסט העתיק: "כלום… ההלכה והאגדה הן שתי צרות זו לזו, דבר והיפוכו?".

ג'פרי רובינשטיין, מחבר הספר שלפנינו, לא היה הראשון לכפור בטענה משתמעת זו, שדומה שהייתה אבן יסוד בהבנת התלמוד לאורך רוב שנות הגלות. ביאליק עצמו בהמשך המסה שולל אותה, וגם בשדה המחקר קמה כבר אסכולה שחרטה על דגלה את היחסים האקוטיים שבין ספרות ההלכה שבתלמוד לספרות האגדה שבו – קשרים והשלכות שלא ניתן להבין את הסוגיה במלואה בלעדיהם.

חידושו של רובינשטיין אם כן אינו בעצם כינון היחסים – אלא בהרחבתם ושכלולם. טענתו העיקרית היא שלא די בבחינת שזירת ההלכה והאגדה יחדיו בידי עורכי התלמוד, אלא שיש לעשות צעד נוסף ולראות איך עיבדו העורכים סיפורים ומסורות קיימים והתאימו אותם לתוך הדיון. כדי להבין עריכה זאת, ואת המשמעויות היכולות להיגזר ממנה, עלינו, ראשית, להשתמש בכלים ספרותיים ולנתח את הסיפור על הדקויות והשינויים הקלים שהעורכים עשו בו, ושנית, להבין גם את התרבות שבתוכה צמחו ונערכו סוגיות אלו כדי לחמוק מפרשנות אנכרוניסטית. לאור זאת מתבהרת לנו כותרת המשנה של הספר – אומנות הסיפור, עריכה ותרבות.

את רוב הספר ממלא ניסיונו של רובינשטיין להמחיש ולהוכיח את טענתו באמצעות ניתוח שש סוגיות בתלמוד השוזרות הלכה ואגדה. אוגדים אותו הקדמה הפורסת את המחקר הקודם ואת אדני הטענה, ו"הערות סיום" שהן למעשה דיון קצר במושגי יסוד של הספרות והתלמוד בכלל והספרות התלמודית בפרט.

ניתוח הסוגיות מובנה ומסודר לעילא. כלפי כל אחת מהן בוחן רובינשטיין את מבנה הסיפור, את העריכה לאור מקבילות, ואת ההקשרים התרבותיים-היסטוריים וההלכתיים. סדר הפרקים משתנה בהתאם לסוגיה הנידונה, אך בכולן, בסופו של דבר, הסוגיה מתבארת רק לאור מכלול ההקשרים והבחינות.

כך למשל, בניתוח של סוגיה מבבא מציעא, שבה משולבת האגדה המפורסמת והשנויה עד לזרא על "תנורו של עכנאי", מצליח רובינשטיין להראות – הרבה בזכות השוואה למקבילת הסיפור בתלמוד הירושלמי – שבניגוד לקריאה הפשוטה של הסיפור שעוסקת בדרך ההכרעה במחלוקת הלכתית ומציגה את חכמים / ר' יהושע כ"טובים" ואת ר' אליעזר כ"רשע" או לפחות הטועה, הרי שהסוגיה, ובכללה הסיפור, נסובה למעשה סביב שאלת המחיר האישי והאנושי, הכבד לעיתים, שתהליך זה טומן בחובו. קריאה מרעננת זו מבוססת היטב באופן מדורג ומונחה ומאירה את כל הסוגיה באור חדש שכבר קשה היה לחשוב שטמון בה.

לא בכל הסוגיות קל לקבל את ניתוחיו של רובינשטיין, ובעיקר בחלק הספרותי לעיתים נראה שנתלים תילי תילים של מסקנות על שברירי מילים. אך זהו אולי עניין סובייקטיבי, ובכל מקרה אין בו כדי להפיל את המבנה המרשים המשורטט ביד איתנה לאורך הספר ומציע חשיפה חדשה, וכנראה גם מלאה יותר, לאחד מספרי היסוד של העם היהודי.

עוד ב'השילוח'

משטרה ראויה אינה מותרות
אמונה בקומת אדם
לא על הסוציולוגיה לבדה תחיה היהדות

ביקורת

קרא עוד

קלאסיקה עברית

קרא עוד

ביטחון ואסטרטגיה

קרא עוד

כלכלה וחברה

קרא עוד

חוק ומשפט

קרא עוד

ציונות והיסטוריה

קרא עוד
רכישת מנוי arrow

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *