נזק מוסרי ואסטרטגי

נתן שרנסקי

הבחירה של ישראל במדיניות ניטרלית ביחס למלחמה באוקראינה היא טעות אסטרטגית חמורה, המחלישה את מעמדנו הבינלאומי | יואב שורק [...]

8-7 דקות