ללמוד מתורה עתיקה

יוסף יצחק ליפשיץ

בחברה בת זמננו רבות ממצוות התורה חדלו להיות רלוונטיות. פוסקי ההלכה נקטו שתי דרכים הפוכות להתמודד עם כך   [...]

10-8 דקות

הפוסק שסירב לחתוך: בעל 'שרידי אש' ומדינת ישראל

יוסף יצחק ליפשיץ , יחיאל יעקב וינברג

הקדמה מאת יוסף יצחק ליפשיץ   הרב יחיאל יעקב וַינברג (תרמ"ד-תשכ"ו), מגדולי הפוסקים במאה העשרים, היה אדם רב-אנפין, שלרוב [...]

18-20 דקות

על תורת הכלכלה היהודית

יוסף יצחק ליפשיץ

האם היהדות אכן סוציאליסטית? א הקריאה לכינונו של "צדק חברתי" נשמעת רבות בשיח הישראלי; מנהיגים, אינטלקטואלים ופעילים חברתיים טוענים [...]

30 דקות

האוטונומיה וגבולותיה

יוסף יצחק ליפשיץ

במהלך מסעו אל עצמו, השיל מעליו האדם המודרני רבות מחובותיו עתיקות היומין, ובראשן השיל את הדת. עולו של האל [...]

6 דקות

אמונה או מורא, חסידות ופנאטיות

יוסף יצחק ליפשיץ

Sara Epstein Weinstein, Piety and Fanaticism: Rabbinic Criticism of Religious Stringency Jason Aronson, 1997     מספר עמודים: 265 [...]

4 דקות