אתגר האקלים הישראלי: הסתגלות

גידי פרישטיק

במקום להתמקד בהשקעות עתק בהפחתה זניחה של פליטת פחמן, על ישראל להתמקד בהסתגלות ולהוביל במתן מענה לפגעי האקלים וביזמות [...]

28-26 דקות