מי שופט את השופטים?

רון שפירא

  ספרה החדש של דפנה ברק-ארז מכיל לקט מחשבות על מלאכת השפיטה והדילמות הנלוות אליה. כמה מן המחשבות מציפות [...]

12-10 דקות