שומרי סף למרות הכל

מערכת השילוח

בתגובה ל"המחטף השקט: מיועצים משפטיים ל'שומרי סף'" מאת גיל ברינגר שומר סף, מאז מקדם מתן גוטמן החל מראשית ימיה [...]